[JPN] Kuro クロ (Shiranui シラヌイ) – Tokyo Afterschool Summoners 東京放課後サモナーズ: Shukun-dono to Ore no Natsu! 主君殿と俺の夏! (Jiraiya ジライヤ)

You may also like...